FÅ ERBJUDANDE PÅ ETT GARAGE
Få erbjudande på ett garage

Våra isoleringspaket uppfyller EI30.
Här nedan finner du olika alternativ på isoleringspaket att komplettera din order med:

Alternativ 1

vägg:
• 95+45 mm isolering
• 45 mm reglar
• 11 mm OSB
• 13 mm gips
• ångspärr
• ventiler samt skruv ingår

tak:
• 145 mm isolering
• 28×70 mm glespanel CC 400 mm
• 13 mm gips
• ångspärr
• ventiler samt skruv ingår

Alternativ 2

vägg:
• 95 mm isolering
• 11 mm OSB
• 13 mm gips
• ångspärr

tak:
• 145 mm isolering
• 28×70 mm glespanel CC 400 mm
• 13 mm gips och ångspärr.
• ventiler samt all skruv ingår

Alternativ 3
Vägg:
• 95 mm isolering
• 13 mm gips
• ångspärr

tak:
• 145 mm isolering
• 28×70 mm glespanel CC 400 mm
• 13 mm gips
• ångspärr
• ventiler samt skruv ingår

Viktigt att tänka på:

• Isoleringen levereras separat från garageleveransen, vanligtvis veckan efter från en extern leverantör.

• Isoleringspaketet är inte komplett utan kan komma att behöva kompletteras vid byggtillfället med ex luftspaltsskivor, lister mm beroende på hur man väljer att bygga.

• Innehållet är uträknat på stående gips och OSB-skivor.

• Levererat isoleringspaket är väderskyddat för leverans. Kund ansvarar för att paketet förvaras torrt och vi rekommenderar att ni bär in allt under tak.

• Kom ihåg att sätta in en inspektionslucka inifrån eller utifrån –meddela din säljare.

• Välj en isolerad entrédörr (trädörr)

• Viktigt att kontrollera fukthalten i trä innan isolering av garaget.