Stor försäljningsökning på garage under 4 meters höjd

Igland Garagen har i 2015 sålt betydligt fler «låga» garage än tidigare. Garageköpare väljer modeller som är tillpassat nya byggförordningar med höjd under 4 m.

DEH2
Vi har haft en fin utvecklig i försäljning den sista tiden, och 2/3 av all försäljning i 2. kvartal har under 4 m åshöjd. Både i 2013 och 2014 visar våra tal att under hälften av de garage vi levererade var under 4 meter. Det kan därför se ut som om marknaden tillpassar sig de nya byggförordningarna.
Dag Erik Heier, VD Igland Garagen.

 

Ny bestseller
Medans bestsellern tidigare var ett dubbelgarage med loftsbod, ser det ut som att många fler vill ha ett vanligt dubbelgarage med lite mindre lagringsplats på loftet. Andelen med åshöjd under 4 m har ökat månad efter månad i 2015. I juni var 7 av 10 sålda garage hos Igland Garasjen, garage med åshöjd under 4 m.

dobb
garasjer.no dobbelgarasje 620 22

Nya byggregler bidrar till osäkerhet och förvirring
Heier berättar att det har varit många frågor kring det nya regelverket.

Det har varit stor osäkerhet och förvirring när det gäller hur de nya reglerna skall praktiseras. Många har fått med seg att ett garage måste vara under 50 kvm och åshöjden under 4 m. Inte alla vet at man fortfarande måste ansöka för att få lov att riva ett existerande garage
Dag Erik Heier, VD Igland Garasjen.

Igland Garasjen rekommenderar sina kunder om att ta kontakt med sin kommun för att avklara om de måste ansöka eller inte. Det är mycket att förhålla sig till med dagens regler och därför lätt att göra fel. Vill du läsa mer om de nya byggreglerna? Tryck här

Det är mycket som tyder på att kunderna tillpassar sig regelverket för att slippa att ansöka. Men det är viktigt att göra ett bra förarbete innan man startar byggandet. Kommunen skall fortfarande vägleda invånarna även om det också har varit några kommuner som mer eller mindre har avvisat frågor om garage från osäkra invånare.