Standard storlek på garage.

Önskar du bredare enkel- eller dubbelgarage?

Tomtstorlek och behov är ofta avgörande för vilken storlek man väljer.
Under ser du fördelar och nackdelar med olika storlekar.

 

Överst ser vi en illustration på ett 680 x 735 garage.
Du får lagringsplats (markerat med rött) på sidan och något innerst i garaget.

Nederst ser vi en illustration på ett 620 x 800 garage.
Lagringsplatsen får du nu innerst (markerat med rött) och här får du en större yta.

Något att tänka på:

  • Placera dörren bakerst på garaget. På så sätt kan du komma åt cyklar, gräsklippare, ved och annat utan att du måste gå förbi bilen.
  • Har du liten lagringsplats? Överväg behov för extra takhöjd för loft, eller möjlighet för bod, i garaget.
  • Ha tillräckligt med fönster för att få in naturligt ljus, men installera gärna arbetsljus om du har behov för mycket ljus.
  • Ha inte för många fönster i garaget, dessa stjäl väggplats.
  • För åtkomst till loftet, överväg en fast trappa med breda steg i stället för loftstege. Det gör åtkomsten lättare och mer användbar. Överväg såklart detta i förhållande till hur mycket plats du faktisk får på loftet.
  • Överväg möjligheten för att flytta ut trappan. (Obs: Detta påverkar arean, eftersom trappa på utsidan räknas med i den totala arean)
  • Tänk långsiktigt. Kommer dina behov att ändra sig i framtiden?  Kommer ni i framtiden att få behov för en extra bil? Kommer du att behöva större plats runt bilen? Barnvagn, flera cyklar, snöfräs, kajak eller annat? Kommer du att vilja ha plats för en arbetsbänk eller lagringsplats?