FÅ ERBJUDANDE PÅ ETT GARAGE
Få erbjudande på ett garage

Se våra bästa tips innan du bygger ett garage

 

Vi vet att många aldrig har byggt ett garage förut och därför inte har en fullständig översikt över hur garageprocessen är. Här ger vi våra 8 bästa tips du bör läsa innan du bygger ett garage. Då får du viktig kunskap om vad du bör tänka på och hur lång tid en sådan process kommer att ta.

Få offert på garage Se våra garge

Sverige

Igland Garagen

Husknuten öppettider
Frölunda Smedjegatan 4
421 32 Västra Frölunda

Växel: 031-70 70 710
E-post: post@iglandgarage.se

Du bör alltid börja med att kolla med din kommun vilka möjligheter och möjliga begränsningar som finns i detaljplanen på din tomt. Då vet du om du kan bygga inom de allmänna reglerna, eller om detaljplanen kommer att ha begränsningar. Om det inte finns någon detaljplan på din tomt måste du eventuellt sök bygglov ändå.

Om du har speciella utmaningar på tomten kan vi anpassa garaget för att passa det. Till exempel kan du behöva hela väggar i väggen eller en trappuppgång.

 

Vilka är dina behov och vad ska du hålla i ditt garage?

Du kommer att ha garaget i många år. Då är det viktigt att tänka på framtida behov innan du väljer ditt val. Hur många bilar ska du ha utrymme för? Har du eller din familj en hobby som kan behöva lite extra utrymme? Kanske behöver du en arbetsbänk för reparation av bil, cykel, båt, eller moped etc.? Livet förändras ständigt och behoven förändras. Garaget rymmer mycket mer än bara bilen.
Kom ihåg att vi anpassar garaget efter dina önskemål och behov.

Ett förråd antingen på baksidan eller på vinden kan frigöra många dyra kvadratmeter inuti huset. Vi har kunder som har skapat en amerikansk matsal, pub, bankettfaciliteter och många andra användningsområden än bara parkering.

 

 

Vilka kostnader har man vid garageprojekt?

Det finns flera kostnadsområden i ett garageprojekt

  1. Kostnaden för ett bygglov varierar från kommun till kommun, och en bygglovsansökan kostar mer än en förenklad ansökan. Din kommun hjälper dig med dessa kostnader
  2.  Kostnaden för grundarbeten varierar mycket beroende på typen av grundarbete som ska utföras. Sprängning är kostsamt.
  3. Själva garaget, pris på garage varierar beroende på utförande.

Kontakta oss så hjälper vi er hela vägen så ni får ert drömgarage!

Vem ska designa ditt garage?

Ditt garage ska passa där du bor och det kommer att tillgodose dina behov när det gäller stil och arealanvändning. Vilken planlösning erbjuder mest valuta för pengarna? Hur kan tomten användas på bästa sätt? En ritning säger mer än tusen ord och är en bra utgångspunkt för vidare planering. Vi hjälper dig gärna med planeringslösningen. Vi kan göra ändringar och justeringar för att möta dina önskemål och behov, och detta är gratis för våra kunder.

Vi har våra egna designers som har designat många tusentals garage. Det betyder att det inte är nödvändigt att använda en arkitekt om du vill ha andra lösningar än du hittar på vår hemsida.

Bra grundarbete är viktigt för ett bra slutresultat

Innan du beställer leverans av garaget (gäller monterade garage) måste du slutföra grundarbeten och gjutningen. Detta är en extra säkerhet för dig, eftersom vi kan anpassa byggsatsen till grunden om det finns ett misstag i förhållande till den ritning du har fått från oss.

Gjutningen av grunden och sockeln skall att vara anpassade efter ritningar från oss. Sockeln ger mer mellanrum mellan panelen och marken och hjälper virket till en mindre fuktig miljö. I vissa fall måste du gjuta hela väggar eller trappning för att anpassa sig efter terrängen. Sedan anpassar vi garaget efter grunden.

Vissa väljer att göra något eller allt detta arbete själva, medan många vill ha hjälp av professionella. Om du vill ha erbjudanden och hjälp har vi sammanställt en lista med entreprenörer och murare som vi vet att tidigare kunder har varit mycket nöjda med.

Hitta en entreprenör i ditt område och läs mer om grundläggande arbete

 

Vem gör jobbet?

Naturligtvis är det enklaste att överlämna jobbet till proffs, men det kommer igen att bero på budgeten. Ett garageprojekt består vanligtvis av markarbeten på platsen, gjutning av plattan och materialleveranser och montering av garaget. Vi har permanenta montörer från Malmö i söder till Gävle i Norr, som kan montera garaget för dig.

Ditt jobb är att välja om du vill att garaget ska vara klart, göra lite själv eller göra allt själv.

När kommer garaget att vara färdigt?

När du har valt din garagetyp och leverantör har du följande huvudaktiviteter i ditt schema:

En bygglovsansökan bör ta högst tio veckor från det att du lämnar in en fullständig ansökan till kommunen tills godkännandet finns. Om det tar längre tid bör du inte börja bygga förrän du har fått svar. Grundarbetet tar vanligtvis 1 till 2 veckor, men var medveten om att entreprenörerna kan ha en lång väntetid under högsäsong. Produktionen av själva garaget varierar också med säsong. Vår normala leveranstid är 5-7 veckor, medan det på högsäsongen kan ta någon vecka extra. Själva montering av garaget går relativt snabbt eftersom det levereras i stora moduler. Av erfarenhet tar det 3-6 månader från det att du ingår ett avtal med oss tills garaget är levererat och monterat.