Ta meg til grasasjebygger
FÅ ERBJUDANDE PÅ ETT GARAGE
Få erbjudande på ett garage

• Som kund kan man reklamera fel på produkten upp till tre år från inköpstillfället. Reklamationsrätten påverkas inte av eventuell garanti. Igland Garagen har 10 år garanti på garage och 5 års garanti på portmaskin. Reklamationsrätten följer ursprungliga köparen och inte produkten. Underrättelse som lämnas inom 2 månader efter det att beställaren märkt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid.

• Konsumenten ska i normala fall leverera produkten till Igland Garagen, om detta inte är möjligt ska ni kontakta Igland för beslut om hur varan ska skickas. Konsumenten ansvarar att packa varan så att den ej kan skadas under transport.

Vad händer nu?

Fyll i uppgifter nedan och sänd med bilder.

När vi får in era uppgifter registreras dessa, behandlas och inhämtar information kring den produkt eller avdelning det gäller, när varan överlämnades etc. Information kan även hämtas in utifrån exempelvis från SMHI .

Igland Garagen kommer kontakta er så snart som möjligt efter vi fått formuläret.

Kostnader
Om varan täcks av garantin eller reklamationsrätten utförs reparation gratis. Om varan inte täcks av garanti eller reklamationsrätt kan det förekomma utgifter i samband med undersökning och eventuell reparation. Prisuppgifter får ni från er handläggare.

 

Fyll i reklamationen
  • Dra filer hit eller
    Godkända filtyper: jpeg, pdf, png, Max filstorlek: 128 MB.
      Om du har flera bilder rekommenderar vi att du laddar upp dem i ett .pdf-dokument som du skickar in. Godkända filtyper: jpeg, pdf och png