Ta meg til grasasjebygger
FÅ ERBJUDANDE PÅ ETT GARAGE
Få erbjudande på ett garage

Som Nordens största garageleverantör vill vi göra byggprocessen så bra som möjligt. Igland Garagen har under många år funnit att bra grundarbeten är viktiga för att njuta av garaget på lång sikt.

Grundarbeten och betongarbeten

Vi rekommenderar att du använder en entreprenör med erfarenhet av liknande arbete. Då får du en bra bild av vad de skulle rekommendera för just din tomt. Detta gäller särskilt om du har en något föråldrad tomt som kräver mer än massbyte, som sprängning, L-stöd, speciella detaljer och andra önskemål för ert garage enligt våra krav och vårt system. Kom ihåg att vi gör grundritning gratis till dig och vi kan anpassa både väggen och garagebyggnaden efter dina behov.

Golv och sockel
Baserat på vår grundritning ordnar du själva konstruktionen av ditt garagegolv och sockel direkt med din entreprenör. Det finns många alternativ där ytan kan tvättas, skuras eller slipas. Och själva sockeln kan tillverkas i betong, med Leca eller med färdiga grundläggningspaket. Rådfråga gärna med entreprenören vilken lösning som passar dig.

 

OBS!   Viktigt att du rådgör med en expert innan du gjuter.  

Utförande av arbetet

Om du vill göra hela eller delar av grundarbetet och / eller betongarbetet själv ger vi dig här några tips och rekommendationer från våra partners, leverantörer och reglerna.

Innan utförande

När du planerar ett garageprojekt är det viktigt att tänka på tillgängligheten på din tomt. Vägen måste vara tillräckligt asfalterad och inte minst motstå vikten av fordon som går till platsen. Den tyngsta leveransen är från betongbilen.
Fullastad, väger snabbt över 30 ton!

Om betongbilen inte är helt kommer åt måste en annan leveransmetod beaktas från betongleverantören. Rörande transportband, teleskoprännor eller betongpumpar är några olika leveransmetoder som kan användas.

Prisexempel på grund- och gjuteri för garage

Prisexemplen inkluderar nödvändiga för ett dubbelgarage på cirka 50 KVM och ges baserat på standard sockel och platta. Priserna är baserade på genomsnittspriser för uppdrag i Sverige.

Exempel 1

Platt tomt/gräsmatta / gårdsplan

Vanligt arbete kommer att vara en massbyte, efterbehandling och betongarbete

Priset för detta ligger normalt mellan 120.000 – 160.000

Exempel 2

Råtomt / vegetation / kuperad terräng

Vanligt arbete kommer att vara avlägsnande av vegetation, grävning, massa, efterbehandling och betongarbete

Priset för detta ligger normalt mellan 140.000 – 190.000

Exempel 3

Berg/stora stenar /större arbeten

Normalt arbete kommer normalt att vara sprängning / grävning, grävning, massmatning, efterbehandling och betongarbete

Pris för detta bör anges genom besök, men börjar ofta från 190 000 och uppåt

Markarbeten

För att rymma dränering och isolering i marken måste garageplatsen grävas något större än själva garagegolvet kräver. Garagestorleken + 1 meter ut på alla sidor är vanligtvis tillräckligt bra.

Vi rekommenderar att du byter ut platsen med bra dräneringsmassor (svalt, 30-50 cm djup).
Kultskiktet måste vara en solid, stödjande och plan grund för garaget. Dessutom kommer vatten som fryser i marken att ha utrymme att expandera utan att skjuta något ur sitt läge.
Efter komprimeringen läggs ett skikt på cirka 10 cm ut med finjusterad / singel (8-11 mm) som är ”klar för gjutning”.

Alla byggnader måste tjäle säkras när marken är frusen. Om byggnaden inte ligger på en topp med ett fall till alla sidor rekommenderas att marken behandlas som om den var tjäle.

Markresning uppstår när vattnet i marken fryser och expanderar med 10%. Detta görs oftast i okontaminerad jord, men det kan också uppstå när mycket vatten tillförs från t.ex. högre terräng. Markresning kan lätt förstöra både garagegolv och sockel.en ved å telesikre og drenere ordentlig er ingenting sammenlignet med måtte reparere i etterkant!


Med frostskydd vid användning av isolering (t.ex. med extruderade polystyrenplattor) reduceras grävdjupet. Utan fundament isolering måste det vara fundamentet till frostfritt djup.

Betongarbeten

Armering

Betong tål högt tryck men inte så mycket spänning.
På grund av detta måste arket som ska gjutas förstärkas. Armering kan genomföras med armeringsmattor, armeringsjärn och / eller med fiberbetong.
När man använder armeringsmattor och / eller armeringsjärn måste man komma ihåg att använda distanser eller armeringsstolar för att få armeringen upp från marken och i rätt höjd innan du gjuter.

Formsättning

Formens uppgift är att hålla betongen på plats tills den har härdat så mycket att den stannar på egen hand. Det spelar ingen roll hur det ser ut, bara tillräckligt solid.
När betongen hälls i formen uppträder stora tryckkrafter mot sidorna, och om formen inte absorberar dessa krafter kommer den att bula ut och ge ”mage”. I värsta fall kommer det att spricka.

Vanligtvis kan formen tas bort en dag efter gjutningen, men detta beror på temperaturen och fuktigheten som har funnits under dagen.

Tips! Det är inte alltid lätt att beräkna exakt hur mycket betong du behöver.
Beställ för mycket än för lite för att se till att du har tillräckligt. Om betongen ska returneras måste extra kostnader beräknas. Du kanske vill ha ett litet sidoprojekt eller två där allt överskott av betong kan placeras.

Gjutning, härdning och efterbehandling

Betongen härdar genom att vatten och cement bildar en kemisk förening.
Täckning av betong med plast eller presenning efter gjutning minskar risken för sprickbildning och sprickbildning. Det finns också olika produkter (såsom härdande membran) som kan användas och sprutas över gjutplattan omedelbart efter gjutningen. Gjuten plattan måste hållas fuktig i minst en vecka efter gjutningen. Skölj regelbundet med vatten för att förhindra uttorkning (särskilt på varma dagar).

Du kan täcka med plast för att bevara fukt längre. När du använder plastfolie, läggs det ut så snart det inte sätter några fula märken på den släta ytan. Plasten ska ha full kontakt med betongen, som kan tillhandahållas genom exempelvis vattning ovanpå plasten.

Härdande membran, vattning och täckning med plast garanterar att betongens ytskikt utvecklar maximal täthet och hållfasthet!

Vid gjutning i kalla grader bör vissa försiktighetsåtgärder vidtas. Betongen får inte frysa medan stelningsprocessen pågår. Betongleverantören kan lägga till tillsatser till betongen i betongen, t.ex. accelerator. Om det är väldigt kallt, överväg att täcka den gjutna plattan med isolerande mattor (vintermattor).

Om du behöver belägga garagegolvet är det viktigt att mäta fukten i betongen för att avgöra om golvet är tillräckligt torrt för att den relevanta golvbeläggningen ska kunna appliceras.
Betonggolvets fuktighet, temperatur och tjocklek är faktorer som påverkar betongens torkningstid.

Se erbjudandet du har fått från entreprenören och begär feedback om vad som ingår.
Vissa entreprenörer har inkluderat detta och gjutet med fall som standard, andra tar tillägg för detta.
Även med fall på garagegolvet kommer det vanligtvis att ligga vatten på golvet, och man måste förvänta sig att behöva ladda / byta ut vattnet. Garagegolv gjuts vanligtvis inte med mer än 1% fall.

Kom ihåg att meddela oss att det är fall på plattan! Gäller särskilt bakdörren!

Enligt regelverket så skall du ha oljeavskiljare kopplas på vid användning av golvbrunn i garage. Detta varierar dock från kommun till kommun. Kontakta din kommun om du vill. Alternativt rekommenderar vi att du sätter i ett dräneringsgaller framför garageporten.

Beroende på temperatur kommer härdningen att börja efter 2-12 timmar. 75% styrka uppnås efter cirka 7 dagar.

Detta beror på flera faktorer. Den första veckan efter gjutningen måste betonggolvet hållas fuktigt. Detta görs för att minska risken för repor och sprickor i golvet. Sedan lägger du till fukt i golvet.

1 m3 av ett nygjutet golv på 200 mm innehåller cirka 36 liter vatten.
Vid härdningsprocessen för betongen är 12 liter av detta vatten kemiskt bundet till cementen.
När betongen har härdat kommer de återstående 24 liter att finnas i betongens porsystem.
Mycket av porvattnet kommer att torka ut, men det är bara tills det är i jämvikt med luften runt.
I ett normalt inomhusklimat med 20 oC och 40-50% RF (Relativ Luftfuktighet), betyder det att 18 liter förångas.
6 liter kvar i betongdäcket.

Om avfuktare eller annan mekanisk torkutrustning inte används kan det ta månader att torka ut ett betonggolv!