Enklare att bygga garage?

Enklare att bygga garage?

Föreslagna ändringar i Plan- og bygningsloven i Norge kan föra till att det i framtiden blir enklare att bygga garage der. Av: garasjer.no och Eivind Griffith Brænde/VG (foto) Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) har anmält att Regjeringen skall förenkla byggreglerna. Statsråden vill att Plan- og bygningsloven skall bli en” ja-lag”. Förslaget om lagändring blev godkänt innan Stortinget tog semester och lägger bland annat upp till att du skall kunna bygga garage på upp till 50 kvadratmeter på egen tomt – utan att söka hos kommunen.

– Folk kommer spara tid och kommunen kan använda sin tid på andra saker, uttalade Sanner till VG när de önskade lagändringarna blev kända.

Smidigare process

VD i Igland Garasjen, Dag Erik Heier, är enig i statsrådens ambitioner. Igland har varit på marknaden sedan 1963, och upp genom åren har de producerat mer än 100.000 garage under märkesnamnen Grimstad Garasjen, Igland Garasjen och Norges Garasjen.
– Att få lov att sätta upp ett garage bör inte vara komplicerat, säger Heier.
Heier välkomnar en smidigare byggprocess. Han menar att många konsumenter upplever byråkratin som tidskrävande och att många därför gruvar sig för att starta processen.

-Det viktigaste är att bygget inte kommer i konflikt med områdets regleringsplan eller väglagen, samt att bygget har riktigt avstånd till grannens tomt, säger Heier.

Åshöjden bör ökas i ny förordning

Heier upplever att många inte kommunicerar bra nog med grannar och andra involverade parter när de skall bygga garage.

– Bra information till grannar och andra inblandade ger ett bra flyt i processen. Är det oenigheter kan dessa ofta lösas och man kan säkra en fortsatt bra grannsämja, säger Heier.

Kommunaldepartementet skickade i juli ut et utkast knutet till lagens förordningar. I detta er det lagt upp till att det bara är garage med åshöjd under 4 meter och gesimshöjd under 3 m som skall vara undantaget från pliktig ansökan. Igland Garasjen menar departementet har varit alldeles för restriktiva i förordningen. En genomgång av Igland Garasjens försäljning i 2013 visar att det bara är 40 % av garagen som kommer att slippa ansökan med sådana restriktioner.

«Bestsellern» som är ett dubbelgarage med 36 graders taklutning (som Sanner blev fotograferad framför i VGs artikel), är bland de garage som fortfarande kommer att vara pliktiga att ansöka för.

Igland Garasjen har på uppmaning från statssekreterare Amundsen, gjort ett samrådsdokument till de föreslagna förordningarna.

– Vi menar att det skulle vara klokt av regeringen att gå igenom höjdrestriktionerna en gång till, och se till att de flesta garage som byggs efter regleringsplanen, kan slippa ansökan, säger Heier.

Förenklad anmälan till grannar

Samtidig blir regeringen uppmanad till att införa en förenklad anmälan till grannar.

– Vi tror det är smart att involvera grannarna i nya byggprojekt. Det är enklare och mycket billigare att lösa meningsskiljaktigheter innan byggprocessen startar. Anmälan till grannar ger dem möjlighet att överväga konsekvenser av nybygget, och komma med åsikter och förslag till ändringar. Det är dock viktigt att detta inte blir ett instrument för bråkmakare som vill hindra att färdigt reglerade garage blir byggt. Om anmärkningarna inte är relevanta och sakligt begrundade, måste kommunen kunna godkänna projektet, även om grannarna protesterar, säger Dag Erik Heier.