Ännu enklare väg till ny garage!

– Vi kan ta hand om hela processen när det skall byggas nytt garage. Det säkrar att processerna sker snabbare, enklare och bättre för köparen. Med egen entreprenörkoordinator på laget, är vägen till nytt garage blivit ännu enklare.
Av Ivar Eidsaa

Grunnarbeid
Andrea-Scann-Bilde-av-garasjeplat
hushovd

– Vi ville göra något för att förenkla hela genomföringen när det skall byggas nytt garage, säger marknadschef i Igland Garasjen, Jan Kristian Benestad.
Bakgrunden för att Norges ledande producent och leverantör av garage har tagit detta steg, är för att förenkla processen för kunden. Det innebär att de nu levererar hela processen, från grundarbete, stöpning av platta och sockel, till byggandet av själva garaget.

Säkrar bästa möjliga slutprodukt
– Flera har gått från att köpa byggsystem i färdig kapade material eller element, till att få garaget färdig monterat, faktisk så många som 80 procent, säger Benestad.

Traditionellt har Igland Garasjen levererat själva garagebygget, medans kunderna själva har haft ansvar för grund- och murarbete. Många köpare av färdig monterade garage har meddelat att de har saknat en leverantör som kan ta hand om hele processen.

– Då måste vi som Norges ledande garageleverantör självklart erbjuda en sån tjänst, ler Benestad.

Igland Garasjen - Jan Kristian Benestad - Anders Solstrand 0516 (12)Jan Kristian Benestad och Anders Solstrand

– Vi utarbetar ritningar, vi kan bistå med ansökan till kommunen om godkännande, och står för hela byggprocessen, allt för att säkra en bästa möjliga slutprodukt for köparen, säger Anders Solstrand, Igland Garagens egen entreprenörkoordinator.

Täcker ett stort geografiskt distrikt
Det har utarbetats en mall för utfyllning av förenklad byggansökan som gör det enklare för alla kunder som önskar att göra detta själva. I de tillfällen där köparen önskar mer hjälp, kan Igland Garasjen ha hand om hela processen.

Igland Garasjen har tecknat avtal med flera entreprenörer från Agder, längs hela sträckningen till Oslo inkluderat Romerike i nord, och ner till Halden i Østfold. Detta är entreprenörer som Igland Garasjen har samarbetat med tidigare på stora garageprojekt, och entreprenörer som tidigare nöjda köpare har rekommenderat.

Läs mer om grundarbete

Fortare igång
– Det kan ofta vara svårt att kvalitetssäkra en leverantör innan, eftersom man inte helt vet vad som krävs. Man måste lita på det som leverantören säger. Nu kvalitetssäkrar vi entreprenörerna. Vi har kvalitetskrav som entreprenörerna måste följa för att säkra att grund- och byggarbetet blir genomfört på bästa möjliga sätt, så att garaget kan stå i många år utan problem, säger Anders Solstrand.

På garasjer.no, kan familjen som önskar bygga garage, välja hur garaget skall se ut, om man vill ha loft i garaget, hur dörr(arna) och fönster skall placeras, om man vill ha dubbel eller enkelgarage, med eller utan portöppnare. Man kan också ge en beskrivning om hur terrängen ser ut där garaget skall stå och lägga med foton om det är önskligt. Detta förenklar entreprenörens process, och säkrar att byggandet kan komma igång fortare.

Önskar du erbjudande på garage och grundarbete kan du fylla ut garagekalkylatorn här: Gå till garagekalkylatoren

– Entreprenören har vanligtvis genomfört en inspektion innan han ger ett erbjudande. I bland måste han tillbaka på en andra inspektion. Om kunden ger en god beskrivning av tomten och grunden, kan många entreprenörer ge ett erbjudande utan inspektion. I tillägg skall våra fasta entreprenörer känna till våra toleranskrav för grundmuren, så att produktionen kan starta parallellt med grundarbetet. Detta gör hela processen enklare och mer effektiv, och köparen kan få garaget färdigt på betydligt kortare tid, säger Benestad och Solstrand.
 
60-70 garage i veckan
Igland Garasjen är Norges största leverantör av garage. I högsäsongen som varar från april till oktober/november, producerar och levererar Igland Garasjen mellan 60 och 70 garage i veckan. Företaget producerar allt i egna lokaler öst om Grimstad centrum, rätt vid E18.

Det var Nere Igland som etablerade företaget och i 1963 blev det första garaget levererat. Senare utvecklade Igland maskinparken som skulle säkra en kvalitets-
produktion. Företaget är marknadsledande på garage, och levererar garage som i största möjliga grad är tillpassat huset. Det är i dag Torbjørn Igland, son till grundläggaren, som äger företaget med 75 fasta medarbetare, och ytterligare 10-15 i högsäsongen. Man använder fortfarande maskinerna som Nere Igland i sin tid utvecklade, ett bevis på hur långt före sin tid Igland var.