Detta måste du tänka på när du skall bygga garage!

För många är den största fördelen, och en av huvudgrunderna till att man vill bygga garage, att man slipper skrapa is och snö på bilen på vintern. Det att man på morgonen kan sätta sig rätt in i bilen och köra till jobbet eller andra platser, är värt hela investeringen. Drömmer också du om snöfri bil? – Att bygga ett garage kan vara krävande, men med tillräcklig tid och ett par bra medhjälpare kan de flesta fint klara det själv. Planera bra och välj riktig leverantör, så är mycket gjort, berättar Dag Erik Heier. Han är VD i Igland Garagen som är Nordens ledande garageleverantör. Iglandgarage.se är nätsidan, som är en bra startpunkt för att hitta drömgaraget. Sen 1963 har vi byggt 100.000 villagarage, radgarage och storbilgarage. Med mer än 50 år i branschen vet vi ett och annat om garage, säger Heier.– Det viktigaste för oss är att du blir nöjd. Vi sträcker oss långt för att ge dig Nordens tryggaste och bästa garagehandel, säger Heier. Igland Garagen beskriver sex steg som är nyttiga att gå igenom innan du väljer garage.
Gå till garagekalkylatorn
garasjemagasinet-5

1. Ansökan

Har du kontroll på ansökningsprocessen?

I Plan- och bygglagen görs det undantag från ansökan om bygglov när byggnaden är upp till 25 m². Men, kom ihåg att även om garagebygget är innanför vissa regler, kan andra förhållanden göra att du ändå måste ha bygglov. Därför bör du undersöka detaljplanen i din kommun. Du bör undersöka vad som gäller med hänsyn till storlek, höjd, utnyttjandegrad av tomten och placering. Byggnadsnämnden i din kommun hjälper också till med vägledning om det är behov för det. När du köper garaget hos oss, får du snitt- och fasadritningar i skala, sockelritningar, samt malluppsättning och vägledning om hur byggansökan skall fyllas ut. Vi har bred erfarenhet på detta område och hjälper dig gärna genom hela processen.

Du kan läsa mer om nya ansökningsregler här

2. Behov

Vad skall du förvara i garaget?

Garaget skall du ha i många år. Då är det viktigt att tänka på framtidiga behov innan du tar ditt val. Hur många bilar skall du ha plats till? Har du eller familjen en hobby som skulle behöva lite extra plats? Kanske en arbetsbänk till bilreparationer eller skidvallning?

Livet och behov ändras stadigt. Garaget kan rymma mer än bilen. Antingen en bod innerst eller på loftet kan frigöra dyra kvadratmeter i huset.

Många har upplevt att garaget de byggde blev för litet. I stället för att det är bilen som står i garaget, är det cyklar och annan utrustning som tar upp platsen. Om det är plats på tomten, är de sista kvadratmeterna relativt billiga. Många löser detta genom att ha en bod innerst, med egen dörr.

Om du kan bygga garaget med 30 – 36 graders taklutning, är det möjligt att ha ett loft. Genom att välja takkupa, får du mer höjd och ljus på loftet.

Med små tomter är det också många som föredrar garage kombinerat med carportlösning. Genom att lägga en bod innerst, blir garaget stabilt och du får en större lagringsplats.

Det finns också bra lösningar om tomten är brant och det är önskligt att trappa muren eller ha den ena väggen i mur.

3. Budget

Hur mycket skall garaget kosta?

Norges största urval av standardgarage är en bra start för att hitta ditt drömgarage. För när vi säger standard, menar vi ett garage som är gjort efter standardiserade mått. Det förenklar våran produktion och ger dig ett lägre pris. Men vi kan fortfarande tillpassa efter dina behov. Grundförhållandena har också stor betydning för totalbudgeten.

Därför är det en god idé att få ett överslag på kostnaderna för själva grund- och murararbetet. Här kan du med lite egeninsats reducera din totalkostnad.
Många väljer att stöpa grundmuren själv, och genom att välja en byggsats i element eller precut, kan de flesta också bygga garaget själv. Alternativt väljer du att få det färdig monterat.

Kom ihåg: Ett klokt disponerat garage ger möjligheter för bättre utnyttjande av kostbar hus area. De billigaste kvadratmeterna är dem du har i garaget.

Gå till garagekalkylatorn

garasjemagasinet-3

4. Ritningar

Vem skall rita ditt garage?
Ditt garage skall passa in där du bor och det skal möta dina behov när det gäller stil och area. Vilken planlösning ger mest för pengarna? Många vill ha en extra bod i garaget, och det är viktigt att tänka igenom var denna bör ligga. Om det är möjligt att ha ett brett garage, kan det vara praktiskt att välja inkörning från takrännesidan. Då kan du enkelt ha en bod på den ena sidan. Alternativt kan du välja ett längre garage (till exempel 8m långt). Då kan du lägga boden innerst, med en egen ingångsdörr.

Hur kan tomten utnyttjas bäst möjligt?

Är tomten brant, kan det vara möjligt att ha en hög sockel så att du får en bod i källaren. För andra kan det vara mer aktuellt med en hög sockel på en eller två sidor. En ritning säger mer än tusen ord och är en bra start för vidare planering.Vi hjälper dig gärna med planlösningen och kan göra ändringar och tillpassningar för att möta dina önskningar och behov.

5. Bygget

Överväger du att bygga hela eller delar av garaget själv?Det enklaste är såklart att överlämna jobbet till hantverkare, men det beror ju på din budget. Ett garageprojekt består som regel av grundarbete på tomten, stöpning av sockel och platta, materiallevering och montering/byggande av garaget.
Igland Garasjen samarbetar med duktiga entreprenörer på grundarbete flera platser i Norge och Sverige. När grundarbetet är gjort, är nästa steg att stöpa sockel och platta.
Montering är också något du bör ta ställning till. Igland Garasjen har fasta montörteam från Trondheim och sydöver i Norge och i vest och syd Sverige som kan montera garaget åt dig. Alternativt kan du få en byggsats, antingen i element eller som ett färdig kapat precutpaket.

Med hjälp av monteringsbeskrivning och ett par händiga vänner, kan många montera garaget själv, och spara några kronor på det.

garasjemagasinet-2

6. Tidsplan

När skall garaget vara färdigt?

En bra projektplan är alltid viktigt, så att själva byggprocessen går smidigt. Inhämtning av erbjudande från entreprenörer bör man göra parallellt med ansökan, så att man inte måste vänta med att komma i gång med grundarbetet.

Efter att du har valt garagetyp och leverantör, har du följande huvudaktiviteter i tidsplanen:

  • Byggansökan
  • Grundarbete
  • Montering

En standard byggansökan skall inte ta mer än 10 veckor från när du har skickat in nödvändig dokumentation till kommunen tills du har ditt godkännande.

Grundarbetet tar vanligtvis 1- 2 veckor. Kapaciteten hos entreprenören är ofta en kritisk faktor, så det kan vara smart att vara ute i god tid när det gäller inhämtning av erbjudande.

Produktionen av själva garaget tar gärna 5 -7 veckor, mens själva monteringen tar några dagar.
Av erfarenhet tar det 3-4 månader från det du ingår kontrakt med en leverantör tills garaget är färdigt levererat och monterat.

Tidsplanen påverkas också av säsongsvängningar. Ett garage kan monteras hela året, men man kan inte stöpa på vintern när det är kallare än 10-15 minusgrader.

Vet du vad du önsker?

I våran garagekalkylator finner du grundpris på våra standardmodeller