Ta meg til grasasjebygger
FÅ ERBJUDANDE PÅ ETT GARAGE
Få erbjudande på ett garage

Vad gäller för bygglov?

Beroende på vart du skall bygga och vad du skall bygga finns det olika regler. Kontakta alltid din kommun angående vilka regler som gäller.

Generellt i en detaljplan skall det vara minst 6 meter mellan gata och garage och minst 4,5 meter från granntomten, utan medgivande från grannen. Är det 8 meter eller mindre mellan hus och garage, så ska antingen husets vägg eller garagets vägg vara brandskydd i Ei30. Beroende på antal meter mellan byggnaderna så får man ha en viss yta med oklassat fönster.

Avstånd Småhus nära komplementbyggnad

 

0-8 m (alltid ok) EI 30 i en av väggarna

Oklassade fönster: Inga

Dörrar: EI 30

0-2 m EI 30 i en av väggarna

Oklassade fönster: Inga

Dörrar: EI 30

2-5 m EI 30 i en av väggarna

Oklassade fönster: Max 1 m2

Dörrar: EI 30

5-7 m EI 30 i en av väggarna

Oklassade fönster: Max 4 m2

Dörrar: Utan brandteknisk klass

7-8 m EI 30 i en av väggarna

Oklassade fönster: Obegränsat

Dörrar: Utan brandteknisk klass

Källa: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/brandskydd/brandskydd-mellan-byggnader/

Rivningsåtgärder som inte kräver anmälan: Anmälan krävs inte för att riva en byggnad eller en del av en byggnad som är en komplementbyggnad och ett garage är en komplementbyggnad.

Det är hos byggnadsnämnden i kommunen man ansöker om bygglov och förhandsbesked. Ansökan ska innehålla de uppgifter, ritningar och andra handlingar som behövs för att ansökan ska kunna handläggas och beslut fattas. Även om en åtgärd inte kräver bygglov kan den kräva en anmälan och då får åtgärden inte påbörjas förrän anmälan är gjord och byggnadsnämnden har lämnat startbesked. Anmälan ska vara skriftlig och innehålla vissa grundläggande uppgifter.

Några generella regler för bygglovsfria byggnader:

Friggebod – Upp till 15 kvm, totalhöjd max 3 meter och max en byggnad per tomt. Det krävs ett bostadshus på tomten för att få uppföra en friggebod.
Det krävs inte bygglov för att uppföra en friggebod vid en- och tvåbostadshus. För friggebodar behövs inte heller någon anmälan.

Om en friggebod ska uppföras närmare gränsen än 4,5 meter och berörda grannar inte ger sitt medgivande är det inte en friggebod. I det fallet måste bygglov sökas för en bygglovspliktig komplementbyggnad.

Attefall –  Upp till 30 kvm, totalhöjd max 4 meter. Att uppföra eller bygga till en Attefalls-byggnad inom detaljplan kräver inget bygglov, men däremot en anmälan till byggnadsnämnden. Om en komplementbyggnad ändras så att den blir ett komplementbostadshus, är även detta en anmälningspliktig åtgärd som inte kräver lov, förutsatt att den nya byggnaden klarar lagens begränsningar. Ett startbesked krävs för att få börja bygga och ett slutbesked krävs för att få ta byggnaden i bruk.

När man placerar ett Attefalls-byggnad närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Det är den som bygger som ska se till att ett medgivande finns. Det är en fördel från bevissynpunkt att medgivandet är skriftligt, även om det inte finns något formellt krav på detta. När en grannfastighet ägs av flera fastighetsägare behövs medgivande från alla.